Loading color scheme

O nas

Centrum Integracji Cudzoziemców jest nowym wydziałem w strukturze Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Opolu.

W ramach Centrum działa Punkt Informacyjny w którym można uzyskać informacje dotyczące szeroko pojętej adaptacji cudzoziemców przybywających do Polski w tym m.in. z :

 1. Zasad legalizacji pobytu i uzyskania obywatelstwa polskiego
 2. Form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych
 4. Nabywania lub wynajmowania nieruchomości
 5. Zakładania kont bankowych
 6. Uznawania wykształcenia uzyskanego w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska oraz innych, z którymi zgłoszą się klienci CIC;

Doradcy międzykulturowi będą wspierać cudzoziemców korzystających z Centrum poprzez :

 1. Towarzyszeniu rodzinom cudzoziemskim w rozwiązywaniu dla nich trudnych sytuacji
 2. Towarzyszeniu podczas wizyt u lekarza
 3. Pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych
 4. Przekazywaniu informacji o miejscach, do których mogą się zwracać ze swoimi problemami
 5. Pomocy w poszukiwaniu mieszkań
 6. Kwalifikowaniu klientów do dostępnej w projekcie pomocy prawnej, psychologicznej bądź doradczej i umawiać ich spotkania z odpowiednimi specjalistami.

W Centrum Integracji Cudzoziemców zatrudnionych jest 7 osób, w tym trzy narodowości Ukraińskiej. Dzięki temu pomoc w Centrum można uzyskać w wielu językach:
   • polskim
   • rosyjskim
   • ukraińskim
   • angielskim

CIC organizuje nieodpłatne szkolenia z języka polskiego, na różnych poziomach , w tym z języka polskiego technicznego dla osób dorosłych oraz kursów językowych dla dzieci. Dodatkowo, oferta Centrum obejmuje również kursy adaptacyjne, których celem jest  zaznajomienie jak najszerszej grupy cudzoziemców, przede wszystkim nowoprzybyłych migrantów, z ich podstawowymi prawami  i obowiązkami, systemem integracji w Polsce, jak również służbami, instytucjami i innymi organizacjami, które mogą być im pomocne. Cudzoziemcy zgłaszający się do CIC skorzystać mogą z pomocy radcy prawnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz tłumacza.

Planujemy także organizację szkoleń dla przedstawicieli innych podmiotów pracujących w przyszłości z cudzoziemcami.

W ramach działalności Centrum zaplanowano konferencje, eventy oraz wydarzenia akcyjne przybliżające społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w  województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej.

Centrum Integracji Cudzoziemców jest otwarte na współpracę z innymi instytucjami i organizacjami oraz uczelniami zaangażowanymi w wsparcie cudzoziemców.

Do końca 2022 r. finansowane jest z projektu pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przewidziany do realizacji w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W następnych latach jego działalność ma być kontynuowana.