Loading color scheme

PESEL

Wielu cudzoziemców wielokrotnie spotkało się z koniecznością uzyskania numeru PESEL. Numer ten jest wymagany przez niektóre urzędy i instytucje, jak również w życiu codziennym na przykład podczas wizyty w szpitalu. Czym jest ten numer PESEL i jak go uzyskać?

Czym jest numer PESEL?
Numer PESEL jest swojego rodzaju numerem identyfikacyjnym,  który pozwala na łatwą i jednoznaczną identyfikację osoby której jest on przypisany. PESEL składa się z jedenastu cyfr i zawiera: datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Jest to numer niepowtarzalny. Numer PESEL dotyczy podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

Do czego jest potrzebny numer PESEL?
Numer PESEL jest wymagany w kontaktach z różnymi instytucjami oraz w obiegu prawnym. Poniżej znajduje się wykaz podstawowych spraw w których jest wykorzystywany numer PESEL:
•    sprawy urzędowe takie jak: ślub, kwestie spadkowe czy sądowe;
•    zeznania podatkowe osób nie prowadzących działalności gospodarczej;
•    usługi finansowe, np.: założenie konta bankowego czy wzięcie kredytu;
•    przy rozpoczęciu pracy w ramach umowy o pracę/zlecenie;
•    przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej;
•    usługi opieki medycznej.

Jak uzyskać numer PESEL?
Cudzoziemiec, który mieszka w Polsce, może się zameldować  i automatycznie otrzymać numer PESEL. Jeśli jakiś urząd wymaga numeru PESEL należy  złożyć  wniosek o jego nadanie.
•    Cudzoziemiec dostaje numer PESEL z urzędu – jeśli zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni.
•    Złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy lub miasta – jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje numeru PESEL.

Co trzeba przygotować?
Jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować:
•    wniosek o nadanie numeru PESEL można dostać w urzędzie gminy/miasta lub na stronie internetowej urzędu
•    dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca i inne dane, które będą wpisane we wniosku.
Wniosek można złożyć osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
Uwaga! We wniosku wpisuje się faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać również podstawę prawną.

Jaki jest koszt?
Usługa jest bezpłatna.    

Gdzie odebrać?  
W urzędzie gminy/miasta, miasta w zależności od tego składa się wniosek.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

Ważne!
Dla obywateli Ukrainy którzy przyjechali w związku z konfliktem zbrojnym po 24.02.2022 obowiązują inne zasady legalizacji pobytu.
Reguluje to Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy!
Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.  

DOKUMENTY DO POBRANIA