Loading color scheme

MELDUNEK

MELDUNEK, w prawie – określenie adresu stałego lub czasowego zamieszkania określonej osoby.

Obowiązek meldunkowy – informacje
Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Gdzie składać dokumenty
Można to zrobić:
• w urzędzie albo przez Internet,
• osobiście albo przez pełnomocnika.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ważna informacja!

Za legalną pracę uznaje się taką, gdy pracownik będzie posiadać, legalny pobyt, jedno z zezwoleń na pracę oraz pisemną umowę o pracę lub umowę zlecenie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA