Loading color scheme

BUDŻET PAŃSTWA

 

Projekt pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł z czego na realizację dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu to 2 483 020,00 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 000 000,00 zł, z czego na realizację dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu to 620 755,00 zł

Wkład FAMI: 6 000 000,00 zł  z czego na realizację dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu to 1 862 265,00 zł

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej– szczególnie w zakresie zapewnienia dostępu do informacji m.in. na temat zasad legalizacji pobytu i uzyskaniu obywatelstwa polskiego; korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych; zakładania kont bankowych; form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; łączenia rodzin; uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami; uzyskania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); zasad wykonywania obowiązku meldunkowego; uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Istotnym wsparciem jest nauka języka polskiego, zarówno dla osób dorosłych, jak też dzieci. W ramach projektu oferowane są usługi asystenckie świadczone przez doradców międzykulturowych, pomoc prawnika, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz tłumaczenia przysięgłe dokumentów niezbędnych m.in. do legalizacji pobytu. Realizacja projektu przewidziana jest do  końca roku 2022.