Loading color scheme

Adaptacja w Polsce

CYKL SPOTKAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Rusza kolejny cykl spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej mający na celu pomoc w adaptacji cudzoziemców.  Celem zajęć jest przybliżanie uczniom kultury cudzoziemskiej i promocja różnorodności, a także budowanie płaszczyzny porozumienia i wzajemnego zrozumienia potrzeb, z poszanowaniem inności kultur, wyznania, tradycji. Tematyka spotkań obejmuje realia życia w różnych krajach, elementy kultury i obyczaje oraz współżycie w wielokulturowym społeczeństwie. Zajęcia są dostosowane do wieku i kompetencji grupy. Dotyczą one wątków integracji międzykulturowej, tolerancji, migracji. 

We wrześniu i październiku odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową w Gogolinie, Opolu, Kluczborku oraz Brzegu. Szczegółowu harmonogram przedstawiony został poniżej. 
Cykl realizowany jest na potrzeby projektu pt. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

adapt.jpg

 

Adaptacja w szkolach

KURSY ADAPTACYJNE

Jest to cykl bezpłatnych szkoleń, pomagających migrantom z krajów spoza UE w adaptacji, integracji i życiu w Polsce. Celem kursów jest zaznajomienie cudzoziemców z ich podstawowymi prawami i obowiązkami, systemem integracji w Polsce, jak również służbami, instytucjami i innymi organizacjami, które wspierają cudzoziemców. W ramach kursu przeszkoliliśmy 120 osób dorosłych. Tematyka poruszana na zajęciach, to również, m.in.  informacje na temat regionu, instytucji działających w regionie, zabytków, historii, struktury administracji i transportu publicznego, jak również lokalizacji urzędów, banków, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, walorów turystycznych i gospodarczych.

Oprócz zajęć realizowanych w formie stacjonarnej, są również wycieczki w obrębie województwa opolskiego, tak, aby przybliżyć region oraz wyjścia m.in. do muzeów, np. Muzeum Wsi Opolskiej.

Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bliższych informacji.